Tarieven

  • Intake plus behandeling, 90 min.: € 120,-
  • Vervolg consult, 60 min.: € 90,-
  • Kort consult, 30 min.: € 45,-

U wordt verzocht te pinnen of contant te betalen. Behandeling afzeggen? Doet u dat meer dan 24 uur van tevoren, dan wordt deze niet in rekening gebracht. U kunt dat, ook in het weekend, inspreken op mijn voicemail of een WhatsApp bericht sturen.

Vergoeding?

Ik ben lid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)

Veel zorgverzekeraars geven een (gedeeltelijke) vergoeding voor de behandeling. Kijk voor bijzonderheden uw polis na. Een verwijzing van de huisarts is meestal niet noodzakelijk.

 

Algemene informatie

Mijn acupunctuurpraktijk valt onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat algemene voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen en patienten informatie in het bijzonder. Mijn acupunctuurpraktijk gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Mocht het nodig zijn om uw gegevens digitaal met een andere zorgverlener buiten mijn acupunctuurpraktijk uit te wisselen dan zal ik dit altijd eerst met u overleggen. Mijn acupunctuurpraktijk gebruikt uw e-mail adres uitsluitend om contact met u op te nemen en u eventueel te informeren over ontwikkelingen die voor u van toepassing zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Klachtenprocedure

Mijn acupunctuurpraktijk valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 van kracht is. De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Indien u een klacht kenbaar heeft gemaakt en niet tevreden bent over de geboden oplossing, dan heeft mijn acupunctuurpraktijk als lid van de NVA voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Acupunctuur biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kunt u benaderen via de NVA. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing.